מי רוצה להיות גנב?

רוצים לעשות צדק

לקחת מהעשירים

ולתת לעניים

ברוכים הבאים

רובין הוד